Hydronix Hľadať Menu
Kategórie (0)
Nebola nájdená žiadna kategória
Produkty (0)
Nebol nájdený žiadny produkt
Kategórie
Zobraziť výsledky

Produkty pre výbušné prostredie

Produkty pre výbušné prostredie

Výrobky použiteľné pre prostredie s nebezpečím výbuchu delíme na výrobky certifikované podľa požiadavkov smernice ATEX 2014/34/EU (II G2 IIB T3/T4) a na výrobky, ktoré neobsahujú potenciálny zdroj vznietenia. Príslušné prehlásenie vydáva na svoju výhradnú zodpovednosť ich výrobca a to v prvom prípade vždy na základe certifikácie autorizovanej osoby v rámci EU, v druhom prípade buď v spolupráci s touto autorizovanou osobou alebo na základe vlastného posúdenia.  

>pokračovať v čítaní
Filtrácia výsledkov

Príslušné prehlásenie výrobcu vám samozrejme na vyžiadanie radi poskytneme pred objednaním daného výrobku a doporučujeme vám nechať si od investora predom odsúhlasiť, že daný stupeň ochrany je pre danú aplikáciu dostatočný.