Práve sme spustili slovenský web!

Hydronix Hľadať Menu
Kategórie (0)
Nebola nájdená žiadna kategória
Produkty (0)
Nebol nájdený žiadny produkt
Kategórie
Zobraziť výsledky

Produkty pre výbušné prostredie

Produkty pre výbušné prostredie

Výrobky použiteľné pre prostredie s nebezpečím výbuchu delíme na výrobky certifikované podľa požiadavkov smernice ATEX 2014/34/EU (II G2 IIB T3/T4) a na výrobky, ktoré neobsahujú potenciálny zdroj vznietenia. Príslušné prehlásenie vydáva na svoju výhradnú zodpovednosť ich výrobca a to v prvom prípade vždy na základe certifikácie autorizovanej osoby v rámci EU, v druhom prípade buď v spolupráci s touto autorizovanou osobou alebo na základe vlastného posúdenia.  

>pokračovať v čítaní
Filtrácia výsledkov

Príslušné prehlásenie výrobcu vám samozrejme na vyžiadanie radi poskytneme pred objednaním daného výrobku a doporučujeme vám nechať si od investora predom odsúhlasiť, že daný stupeň ochrany je pre danú aplikáciu dostatočný.